Stu tilbud

STU Guide

Birkeskolen rummer hele dig! Birkeskolen er et STU-tilbud med få elever i hvert klasselokale. Det er et trygt og rummeligt sted, hvor vi kender hinanden godt.

Katalog over STU-tilbud – UU Aarhus

Katalog over STU-tilbud

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Om STU.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) | Børne– og Undervisningsministeriet

Hvordan tilrettelægges STU? · Hvem vælger, hvilke STU-tilbud den unge skal have? · Kan der i planen for uddannelsen indgå uddannelseselementer af ordinære forløb?

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

Spørgsmål og svar om STU | Børne

Spørgsmål og svar om STU | Børne– og Undervisningsministeriet

I Habitus tilbyder vi Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på vores botilbud i forbindelse med indskrivning i Habitus efter SEL §107 eller §108.

Oftest stillede spørgsmål og svar om STU.

STU – Habitus

STU

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er for unge døve op til 25 år, som ikke kan klare en ordinær ungdomsuddannelse. CFD har STU-tilbud i …

STU Habitus. Her arbejder vi med, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan komme tættere på deres drømme.

Dagtilbud, STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – CFD

Dagtilbud, STU – CFD

Individuelt STU tilbud i Holstebro, med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Kørselsordning og mulighed for ophold på botilbud.

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig uddannelse for unge døve op til 25 år, som ikke kan klare en ordinær ungdomsuddannelse. CFD har STU-tilbud i Nyborg, Søborg og Glostrup. STU udbydes under Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Individuelt tilrettelagt STU Tilbud – Dagskolen på Tvind

Individuelt tilrettelagt STU Tilbud · Dagskolen på Tvind · Holstebro

Snekken STU er en 3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som indeholder et fritidstilbud for unge mellem 16-25 år.

Individuelt STU tilbud i Holstebro, med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Kørselsordning og mulighed for ophold på botilbud.

Snekken STU og §104 – Behandlingsskolerne

Snekken STU og §104

STU tilbud – uddannelse for unge med særlige behov

Vi har i flere år været en del af STU tilbuddet, hvor unge med særlige behov kan få en uddannelsesplads hos os- Se mere her.

Keywords: stu tilbud