Fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer

Der findes flere forskellige entrepriseformer, og der er fordele og ulemper ved dem alle. Skal du til at finde ud af, hvilken form for entreprise der er den rette for dig, er det vigtigt, at du kender til deres fordele og ulemper. 

Herunder finder du nogle af de forskellige fordele og ulemper. Når du har læst dem, kan det være en god idé, at du rådfører dig med professionelle inden for byggebranchen for at få rådgivning og hjælp til at træffe den bedste beslutning for dit specifikke projekt.

Fagentreprise

  • Fordel: Med fagentreprise hyrer du separate entreprenører til forskellige dele af projektet f.eks. én til VVS, én til elektricitet osv. Dette giver dig mulighed for at vælge specialister til hvert område, hvilket kan resultere i en højere kvalitet og færre problemer inden for hvert fagområde.
  • Ulempe: Koordinering af flere entreprenører kan være udfordrende, og det er dig selv, der har det overordnede ansvar for koordineringen.

Hovedentreprise

  • Fordel: Ved hovedentreprise hyrer du én entreprenør til at håndtere hele byggeprojektet. Du har kun én kontaktperson.
  • Ulempe: Du har muligvis mindre kontrol over valg af underentreprenører, da entreprenøren vælger dem. 

Totalentreprise

  • Fordel: Totalentreprise er den mest omfattende form for entreprise, hvor én entreprenør er ansvarlig for både design og udførelse af byggeriet. Dette giver dig mere tid til at fokusere på andre ting.

Ulempe: Når det kommer til totalentreprise, kan det være dyrere end de andre entrepriseformer på grund af det øgede ansvar.